Zarządzanie środowiskiem

Jesteśmy przekonani, że można połączyć ekonomiczność i działania skierowane na ochronę środowiska. Dlatego dużą wagę przywiązujemy do nieszkodliwości naszych produktów dla środowiska. Postrzegamy to jako odpowiedzialność naszego przedsiębiorstwa względem społeczeństwa wspierając takie nastawienie także u naszych partnerów i dostawców.

Trwała ochrona środowiska możliwa jest tylko jeśli uwzględnia wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa. W przypadku wszystkich czynności działalności sprawdzany jest skutek oddziaływania na środowisko. Celem jest unikanie obciążeń środowiska i eliminowanie późniejszych napraw. Nie jest to tylko lepsze dla środowiska, ale także bardziej ekonomiczne.

Nasze produkty

Zwracamy uwagę na nieszkodliwość produkcji, zastosowania i utylizacji naszych produktów. Długofalowo stawiamy za cel współpracę z dostawcami, którzy nie tylko są certyfikowani pod względem aspektów środowiskowych, ale także podejmują odpowiednie działania.

Nasze zasoby

Kształtujemy procesy zakładowe tak, aby potrzebne były możliwie małe ilości surowców oraz minimum pozostałości, odpadów i ścieków. Naszym celem jest możliwie najefektywniejsze wykorzystanie energii.

Nasze technologie

Poprzeczkę ustawiamy wysoko: W ramach technicznych i ekonomicznych możliwości stosujemy innowacyjne technologie na potrzeby produkcji zapewniającej ochronę środowiska.

Jesteśmy przykładem

Poczuwamy się do przejmowania obowiązków związanych ze środowiskiem. Postrzegamy ochronę środowiska jako wiodące zadanie. Dlatego od kierownictwa oczekujemy przykładowego zachowania na tym obszarze. Wspieramy świadomość w tym zakresie w przypadku pracowników na wszystkich płaszczyznach dzięki celowanym szkoleniom i dokształcaniu.

Ustawy w zakresie ochrony środowiska

Dla nas oczywiste jest wdrażanie ustaw w zakresie ochrony środowiska, odpowiednich rozporządzeń i nakładów, a także innych przepisów.

Osoba kontaktowa

Kerstin Gräber Kerstin Gräber

Kontakt